Imprimare pagină

Informațiile de procesare a datelor personale ale clienților / partenerilor de afaceri în legătură cu vânzarea de bunuri și furnizarea de servicii și activități de marketing ale companiei Kwesto, s.r.l.

1.    Activitățile companiei Kwesto s.r.l.

1.1  

Obiectul activității firmei Kwesto, s.r.l., cu sediul social la Dělnická 213/12, Praga 7, cod poștal 170 00, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, cu numărul de înregistrare C74542 (denumită în continuare Kwesto), este în principal vânzarea de echipamente pentru companie.

 

1.2 

O parte integrantă a activității comerciale este și activitatea de marketing pentru promovarea companiei și a produselor sale și pentru îmbunătățirea serviciilor clienților / companiilor în cadrul prelucrării datelor personale ale clienților și detaliile de contact ale partenerilor de afaceri și ale clienților.

 

1.3 Kwesto, s.r.l., în același timp, rulează un magazin online, disponibil pe site-ul www.kwesto.ro.

 

2.    Administrator sau procesator?

2.1  

Compania Kwesto este administrator de date cu caracter personal.
Kwesto este denumită în text "compania noastră" sau "noi".

 

2.2

Compania noastră informează că nu este necesar să aibă un responsabil de protecție personală   
Desemnat, în sensul GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor). Dacă Kwesto este   
obligată să facă acest lucru, compania va informa clienții și partenerii de afaceri la timp.

 

2.3 Solicitările pentru prelucrarea datelor dvs. personale pot fi găsite în detaliile de contact la: Kwesto, s.r.o., Dělnická 12, 170 00 Praga 7.

 

3.    Ce condiţii trebuie să îndeplinim, pentru putem procesa datele dvs.?

3.1          

Societatea noastră, în calitate de controlor de date cu caracter personal, trebuie să respecte obligațiile care decurg din Regulamentul Parlamentului și al Consiliului European (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR) și din Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare ("legislație aplicabilă"). Compania noastră verifică în mod regulat conformitatea practicilor sale cu legislația aplicabilă și este răspunzătoare pentru îndeplinirea acestor obligații, cu accent pe menținerea intimității persoanelor și protejarea datelor acestora. Compania asigură, în același timp, și protecția necesară pentru terțe părți, care, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, execută sau acționează în calitate de controlor de date cu caracter personal, administratori, procesatori sau beneficiari de date cu caracter personal.

 

4.    Cum procesăm datele despre dvs. și în ce scopuri?

4.1 Datele personale de contact și datele contractuale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri și potențialilor clienți sunt procesate în vederea desfășurării unei relații de afaceri și a îndeplinirii obligațiilor care decurg din acestea.
 
4.2

Datele personale sunt procesate în continuare în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, în special a obligațiilor fiscale, a obligațiilor față de alte autorități administrative, judiciare, autorități de control, etc.

 

4.3

Datele personale sunt, de asemenea, procesate în temeiul interesului legitim al companiei noastre,
în special în ceea ce privește impunerea creanțelor legitime ale companiei noastre, susținerea activităților de afaceri, marketingul, gestionarea relațiilor de afaceri în cadrul grupului din care face parte compania noastră.

 

4.4

Compania noastră procesează datele personale ale partenerilor de afaceri și ale clienților în mod special în următoarele scopuri:
(a) negocierile privind încheierea sau modificarea unui contract,
(b) executarea contractului și furnizarea de servicii,
(c) îndeplinirea obligațiilor impuse de legislaţie în raport cu contractul dat, cu condiția ca aceasta să prevadă îndeplinirea unei astfel de obligații,
(d) decontarea creanțelor contractuale și îndeplinirea obligațiilor de plată,
(e) îndeplinirea obligațiilor contabile și fiscale,
(f) recuperarea creanțelor și executarea altor cereri prin intermediul instanțelor sau al altor instituții independente,
(g) evaluarea solvabilității clienților,
(h) plăți prin carduri de plată,
(i) contactul cu clienții de bază,
(j) oferirea de produse și servicii similare,
(k) activități de marketing, în special, păstrarea înregistrărilor clienților, anchetelor de marketing, anchetelor privind gradul de satisfacție a clienților, trimiterea de mesaje de informare cu privire la activitățile managerului, trimiterea de mesaje de afaceri etc.).

 

4.5

Datele personale ale potențialilor clienți sau ale partenerilor contractuali sunt procesate în scopul încheierii în viitor a unei relații contractuale și a vânzării de bunuri sau servicii de către compania noastră.

 

4.6

Compania noastra, în calitate de manager de date personale, menţine un sistem de baze de date electronice (sistem CRM), în care înregistrează datele de bază personale și de contact ale clienților /partenerilor de afaceri sau potențialilor clienți, evaluează comportamentul de cumpărare al acestora în scopul furnizării de oferte individualizate pentru produse și servicii.

 

4.7

Compania noastră, ca administrator de date cu caracter personal, păstrează, de asemenea, o bază electronică de date (sistem CRM), în care înregistrează informațiile de bază personale și de contact ale clienților care și-au exprimat interesul sau și-au dat consimțământul pentru trimiterea mesajelor de afaceri către Kwesto, în special în catalogul corporativ, revista, buletinul informativ, etc.

 

4.8

Informațiile personale ale clienților noștri sunt, de asemenea, procesate în cadrul magazinului online administrat de compania noastră pe site-ul www.kwesto.ro.

 

4.9

Datele personale ale clienților, partenerilor de afaceri și potențialilor parteneri de afaceri sunt prelucrate în cadrul sistemului CRM în următorul interval:

 • datele de identificare: numele, prenumele,
 • datele de contact: adresa de reședință permanentă, adresa de corespondență, telefonul, adresa de e-mail,
 • alte detalii personale: numărul contului bancar.

 

4.10 Pentru persoane juridice sau persoane fizice se procesează următoarele date:
 • date de identificare: numele firmei, numele, prenumele, CNP, dacă servește ca identificator pentru numărul de identificare al persoanei sau codul TVA, sediu, loc de desfășurare a activității,
 • detalii de contact: adresa de poștă electronică, telefonul, adresa de e-mail,
 • alte detalii personale: numărul contului bancar, numele și prenumele persoanei de contact și numărul de telefon, adresa poștală sau altă adresă de contact, locul de muncă
 
4.11

În cadrul operațiunilor de afaceri pe Internet sunt procesate următoarele date despre clienți:

 • date de identificare: numele, prenumele, numele companiei, codul companiei, codul TVA,
 • detalii de contact: sediul, locul de desfășurare a activității, adresa de reședință permanentă, adresa de corespondență, telefonul, adresa de e-mail,
 • alte detalii personale: numărul contului bancar.

 

4.12

Când vizitați site-ul nostru, obținem următoarele informații tehnice:

 • secvența clicurilor,
 • elemente de protocol http,
 • termenii de căutare.

Aceste date sunt procesate pentru a îmbunătăți continuu serviciul pentru clienți.

 

4.13

În scopul comercializării companiei noastre și a îmbunătățirii serviciilor, sunt trimise clienților / partenerilor de afaceri și viitorilor parteneri de afaceri, mesajele de afaceri (buletine de știri, cataloage, reviste, oferte de reduceri, evenimente, invitații, dorințe de naștere, studii de satisfacție, invitații la evenimente etc.), cu achiziția de bunuri și servicii sau pe baza consimțământului dat sau la adresa de contact dată de client. Clientul / partenerul de afaceri are dreptul să refuze
oricând, pur și simplu și fără costuri trimiterea comunicărilor de afaceri, fapt despre care este informat în cadrul fiecărei comunicații de afaceri.

 

4.14 

Atunci când vizitați webul gestionat de compania noastră, informațiile sunt stocate sub forma unui "cookie cu cod numeric" pe computerul persoanei vizate; aceasta îl recunoaște automat la următoarea intrare. Modulele cookie vă permit să personalizați site-ul dvs. în funcție de interesele persoanei vizate sau să salvați un nume de utilizator care nu poate fi reintrodus de fiecare dată. Cookie-urile sunt, de asemenea, folosite pentru a urmări traficul pe site-ul nostru, elaborarea de rapoarte despre afișări pe site, despre statistici, navigarea pe site-ul nostru, identificarea partenerului de publicitate, prin intermediul căruia ați ajuns la noi. În acest caz, fișierul conține doar criptarea pentru recunoașterea partenerului publicitar. Cookie-urile pot fi de asemenea folosite de furnizorii noștri de servicii cu care am încheiat contracte de procesare adecvate și care oferă servicii de monitorizare a traficului site-urilor noastre. Cookie-urile ne permit să vă alocăm un formular de comandă completat. Dacă nu acceptați cookie-urile, alocarea nu este posibilă și produsele dvs. înregistrate vor fi pierdute din nou. În cazul în care persoana vizată nu dorește ca computerul personal să fie recunoscut, este necesar să modifice setările browser ului de internet în aşa fel, încât să elimine modulele cookie de pe hard diskul computerului, să blocheze cookie-urile sau să seteze un avertisment înainte de a stoca cookie-urile.

 


5.    Cum intră datele în baza noastră de date?

5.1   Primim direct de la clienți / partenerii noștri de afaceri / sursele disponibile publicului date noi în baza noastră de date (sistemul CRM).
5.2

În baza de date a clienților noștri introducem date
a)    obținute din contracte încheiate (în cazul în care societatea noastră este parte la contract)
b)    obținute, după caz, direct de la potențialii contractanți cu acordul acestora - în special atunci când solicită să proceseze oferte de afaceri sau serviciu, cererea clientului

 

 

6.    Ce persoane au acces la datele dvs. personale, cui le transmitem?

6.1  

Toate datele personale sunt procesate de compania noastră în calitate de administrator.

 

6.2

Având în vedere cooperarea și sinergiile necesare în cadrul grupului Kwesto și sistemele de gestiune partajată, datele personale ale clienților / contractanților sunt puse la dispoziția societății-mamă sau a altor companii ale grupului Kwesto.

 

6.3

Baza de date pentru clienți nu este partajată cu un alt administrator de date cu caracter personal

 

6.4

Putem partaja, în mod limitat, datele personale prelucrate cu procesatorii care ne furnizează anumite activități cum ar fi

 • prelucrarea agendei contabile și fiscale
 • furnizarea de servicii de facturare
 • asigurarea plăților prin carduri de credit
 • firme de avocatură
 • susținerea sistemului de către societatea-mamă sau alte companii din grup
 • suport pentru activitățile de marketing (liste de corespondență, cataloage, oferte de corespondență, inclusiv e-mailuri, anchete privind satisfacția clienților sau a pieței, gestionarea liniei de client și de e-mail, evaluarea comportamentului de cumpărare și activități de marketing similare)

 

6.5

În plus, putem partaja, într-o măsură limitată, detaliile de contact ale clienților / partenerilor noștri contractuali cu companiile care asigură transportul, depozitarea sau controlul bunurilor vândute,
colectarea și eliminarea mărfurilor și a ambalajelor neutilizate sau, după caz, contracte de asigurare, dar numai în măsura și pe durata necesară.

 

6.6

Serviciile IT legate de prelucrarea datelor sunt asigurate de angajații noștri, pentru a maximiza protecția și confidențialitatea datelor. Datele personale pot fi accesate de către departamentul IT al societății-mamă (inclusiv procesatorii externi), astfel că datele cu caracter personal sunt procesate pe teritoriul UE în scopul menţinerii siguranței, arhivării și asigurării funcționalității și inovației sistemului IT utilizat în societatea-mamă și în companiile Kwesto.

 

6.7

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru compania noastră poate fi efectuată de procesatori, numai pe baza unui contract de prelucrare a acestora, cu garanția securității organizaționale și tehnice a acestor date și cu definirea scopului prelucrării, procestorii neputându-le utiliza în alte scopuri.

 

6.8 Datele cu caracter personal pot fi accesate numai în scopul îndeplinirii obligațiilor legale în cadrul cooperării furnizate între autoritățile administrative, în special autoritățile active în cadrul procedurilor penale, autorități de control, instanțe, executori, administratori de insolvență etc., întotdeauna numai în măsura prevăzută de lege și pe baza recursului lor legitim.

 

7.    Cât timp le stocăm?

7.1  

Datele partenerilor contractuali în baza de date se păstrează pe întreaga durată a relației contractuale, astfel încât să putem îndeplini contractul și obligațiile contractuale rezultate și să exercităm drepturile care rezultă. În scopul executării contractului, putem procesa, de asemenea, datele cu caracter personal fără consimțământul persoanei vizate.
În scopul arhivării și executării sarcinilor legale de arhivare și control și a respectării cerințelor legitime ale companiei noastre, păstrăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate cel puțin 10 ani de la încetarea relației contractuale. În cazul în care legea stabilește un termen mai scurt pentru îndeplinirea obligațiilor de arhivare sau a obligațiilor de control, în special în ceea ce privește biroul fiscal, datele sunt păstrate pentru această perioadă mai scurtă, respectiv, cea stabilită de legislație

 

7.2

Datele pe care le obținem cu acordul dvs. sau care sunt păstrate în sistemul CRM sunt procesate pe durata contractului / consimțământului. În cazul în care consimțământul dvs. este revocat, datele cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate în continuare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru executarea efectivă a creanțelor eligibile ale părților sau dacă o astfel de obligație rezultă din lege.

 

7.3

În momentul în care scopul prelucrării încetează, toate datele persoanelor vizate și datele furnizate în acest scop sunt șterse din baza noastră de date.

 

 

8.    Care sunt drepturile persoanelor în prelucrarea datelor cu caracter personal?

8.1   Persoana fizică care face obiectul datelor pe care le procesăm are dreptul:
a) să acceseze datele cu caracter personal în temeiul articolului 15 din GDPR
b) să corecteze datele personale incorecte în conformitate cu articolul 16 GDPR
c) să solicite ștergerea datelor personale în conformitate cu articolul 17 din GDPR
d) să se opună prelucrării în conformitate cu articolul 21 GDPR
e) de procesare limitată în temeiul articolului 18 din GDPR
f) de portabilitate a datelor în măsura stabilită de reglementările legale aplicabile conform art. 20 GDPR
g) să depună plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (pentru mai multe informații pe www.uoou.cz)  în cazul încălcării drepturilor sale în conformitate cu legea aplicabilă.
 
8.2 În cazul unor întrebări sau solicitări de explicații privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin e-mail gdpr@kwesto.ro sau la nr. de telefon +420 266 793 735

 

9.    Consecințele nedivulgării datelor cu caracter personal

9.1  

Nedivulgarea datelor cu caracter personal duce la imposibilitatea intrării într-o relație contractuală și, prin urmare, imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale. Acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă este furnizat de dvs., poate fi retras în orice moment gratuit la adresa gdpr@kwesto.ro sau +420 266 793 735 sau în scris către compania noastră.

 

9.2    
Dacă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal este anulat, în legătură cu activitățile de marketing ale companiei noastre, acesta va fi reziliat la momentul retragerii serviciilor sau prestațiilor pentru care a fost acordat consimțământul.

 

10.    Transmiterea datelor cu caracter personal în afara Uniunii Europene

10.1Datele personale nu sunt transmise terților care își au sediul în afara Uniunii Europene.

 

DORIȚI O VIZUALIZARE OPTIMIZATĂ PENTRU VERSIUNEA MOBILĂ?

Magazinul online Kwesto este disponibil acum într-o nouă versiune mobilă care se află în permanență într-o continuă dezvoltare pentru dumneavoastră.
Testare vizualizare mobilă
Comparaţie între produse