Imprimare pagină

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal
în contextul comunicărilor de afaceri ale companiei Kwesto, s.r.l.

1.    Activităţile companiei Kwesto s.r.l.

Obiectul activității firmei Kwesto, s.r.l., cu sediul social la Dělnická 213/12, Praga 7, cod poștal 170 00, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, cu numărul de înregistrare C74542 (denumită în continuare Kwesto), este în principal vânzarea de echipamente pentru companie și furnizarea de servicii conexe. O parte integrantă a activității de afaceri este activitatea de marketing pentru promovarea companiei și a bunurilor sale și pentru îmbunătățirea serviciului clienți din punctul de vedere al trimiterii mesajelor de afaceri. În acest context, Kwesto s.r.l. rulează o bază de date CRM a datelor personale ale clienților săi, în scopul trimiterii mesajelor comerciale.

   
 

2.    Administrator sau procesator?

Compania Kwesto este administrator de date cu caracter personal.  

 

3.    De ce procesăm datele dvs. personale în legătură cu activitățile de marketing și cât timp le stocăm?

3.1         Datele pe care le obținem cu consimțământul dvs. sunt procesate în scopul transmiterii comunicărilor de afaceri, a catalogului de produse, a buletinelor informative, a ofertelor și serviciilor de afaceri, a buletinelor de știri, inclusiv a concursurilor și a altor evenimente de vânzări, cupoane de reduceri, felicitări de ziua de naștere, invitații pentru a vizita site-ul nostru web (cu posibilitatea de a crea oferte profilate pentru anumiți clienți), în scopul realizării unui sondaj de satisfacție a clienților; datele sunt stocate pe durata consimțământului dvs.

 

3.2

Comunicările de afaceri (comerciale) vă pot fi trimise și dvs., în cazul în care ați achiziționat produse de la compania noastră, exclusiv în legătură cu oferta de bunuri similare ale companiei noastre.

 

3.3 În cazul retragerii consimțământului de către persoana vizată, datele dvs. din baza de date CRM sunt șterse.

 

4.    Cum intră datele în baza de date a clienților noștri (bază de date pentru comunicări comerciale)?

4.1         Noi primim date noi în baza de date a clienților noștri direct de la aceștia.

 

4.2

 

În baza de date a clienților noștri introducem date

a)    obținute din contracte încheiate (în cazul în care Kwesto este o parte a contractului), ca de pildă numele și prenumele, numele companiei, domiciliul, sediul social, codul companiei, numărul de TVA, adresa de e-mail
b)    obținute direct de la persoana vizată cu consimțământul acesteia, în special atunci când solicită trimiterea mesajelor de afaceri, participarea la concursuri și evenimente de marketing, în gama de identificatori de bază și detalii de contact, cum ar fi numele și prenumele, numele companiei, domiciliul, sediul social, codul companiei, codul de TVA, adresa de e-mail, numărul de telefon

 

4.3 Candidații se pot înregistra în baza de date a persoanelor interesate să trimită mesaje de afaceri prin intermediul formularului web de la www.kwesto.ro aici https://www.kwesto.ro/w/nlanmeldung

 

 

5.    Ce trebuie să facem pentru a procesa datele dvs.?

5.1         Kwesto, în calitate de administrator de date cu caracter personal, trebuie să respecte obligațiile care decurg din legislația aplicabilă și din Regulamentul Parlamentului și al Consiliului European (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR). Kwesto verifică în mod regulat conformitatea practicilor sale cu legislația aplicabilă și este răspunzătoare pentru îndeplinirea acestor obligații, cu accent pe menținerea intimității persoanelor și protejarea datelor acestora.

 

6.    Cu cine facem schimb de informații și cui le transmitem?

 

6.1         Toate datele cu caracter personal sunt procesate de Kwesto ca administrator de date personale.

 

6.2

Schimbul de date se face parțial cu societatea-mamă, în contextul suportului de grup al activităților de marketing și furnizarea unor servicii clienților.

 

6.3 Serviciile IT legate de prelucrarea datelor sunt în sarcina noastră; sunt îndeplinite de către angajații noștri, pentru a maximiza protecția și confidențialitatea datelor. Datele personale pot fi accesate de un procesor extern care oferă servicii IT companiei Kwesto, dar numai pe teritoriul UE, în scopul menţinerii siguranței, arhivării și asigurării funcționalității și inovației sistemului IT utilizat în concern.

 

6.4 În măsură limitată putem schimba datele personale procesate cu procesatorii care ne furnizează anumite activități, cum ar fi trimiterea de e-mailuri, trimiterea de oferte de corespondență în masă, inclusiv ofertele trimise prin e-mail etc. transportul, și asta numai în măsura și pentru perioada necesară, a se vedea punctul 7.1.
 
6.5 Toți procesorii, care furnizează servicii de publicitate și marketing companiei Kwesto, au încheiat un acord de prelucrare a datelor personale cu compania noastră, conform căruia sunt obligați să asigure suficiente măsuri organizatorice și tehnice în conformitate cu standardele de la Kwesto.

 

7.    Cât timp le stocăm?

7.1  

Datele persoanei vizate, obținute în scopul transmiterii de comunicări comerciale și informații despre alte activități de marketing ale companiei noastre, sunt stocate pentru întreaga durată a consimțământului dumneavoastră privind prelucrarea datelor personale, dacă acest lucru este necesar.
În scopul arhivării și executării sarcinilor legale de arhivare și control și a respectării cerințelor legitime ale companiei noastre, păstrăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate cel puțin 10 ani de la încetarea relației contractuale. În cazul în care legea stabilește un termen mai scurt pentru îndeplinirea obligațiilor de arhivare sau a obligațiilor de control, în special în ceea ce privește biroul fiscal, datele sunt păstrate pentru această perioadă mai scurtă, respectiv, cea stabilită de legislație.
 

 

7.2

Puteți oricând, gratuit, contesta prelucrarea datelor dvs. personale la adresa de e-mail gdpr@kwesto.ro, prin telefon la numărul 266 793 735 sau în scris la adresa firmei noastre. În astfel de cazuri, datele dvs. sunt șterse nu mai sunt procesate în continuare. De asemenea, datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt șterse fără întârziere, în cazul în care scopul, pentru care acestea au fost procesate, încetează.

 

7.3

În cazul retragerii consimțământului dvs., datele cu caracter personal sunt în continuare stocate și prelucrate, dacă acest lucru este necesar, pentru executarea efectivă a creanțelor eligibile ale părților sau dacă o astfel de obligație rezultă din lege.

 

 

8.    Care sunt drepturile persoanelor în prelucrarea datelor cu caracter personal?

8.1 Persoana fizică, care face obiectul datelor pe care le procesăm, are dreptul:
a) să acceseze datele cu caracter personal în temeiul articolului 15 din GDPR
b) să corecteze datele personale incorecte în conformitate cu articolul 16 GDPR
c) să solicite ștergerea datelor personale în conformitate cu articolul 17 din GDPR
d) să se opună prelucrării în conformitate cu articolul 21 GDPR
e) de procesare limitată în temeiul articolului 18 din GDPR
f) de portabilitate a datelor în măsura stabilită de reglementările legale aplicabile conform art. 20 GDPR
g) să depună plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (pentru mai multe informații pe www.uoou.cz)  în cazul încălcării drepturilor sale în conformitate cu legea aplicabilă.
 
8.2   În cazul unor întrebări sau solicitări de explicații privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin e-mail gdpr@kwesto.ro sau la nr. de telefon +420 266 793 735
 

 

9.    Consecințele nedivulgării datelor cu caracter personal

9.1   Nedivulgarea informațiilor cu caracter personal duce la imposibilitatea de a vă trimite comunicări de afaceri și alte informații despre compania noastră.

 

 

10.    Transmiterea datelor cu caracter personal în afara Uniunii Europene

 10.1 Datele personale nu sunt transmise terților care își au sediul în afara Uniunii Europene.

 

 

Kwesto s.r.o.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

DORIȚI O VIZUALIZARE OPTIMIZATĂ PENTRU VERSIUNEA MOBILĂ?

Magazinul online Kwesto este disponibil acum într-o nouă versiune mobilă care se află în permanență într-o continuă dezvoltare pentru dumneavoastră.
Testare vizualizare mobilă
Comparaţie între produse